Warning: include(/media/plg_quickicon_joomlaupdate/files.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 2

Warning: include(/media/plg_quickicon_joomlaupdate/files.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/media/plg_quickicon_joomlaupdate/files.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php/pear5') in /includes/framework.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:2) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:2) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Wiedza o kulturze (wok) - Wiedza o kulturze (wok)

Wiedza o kulturze: laureaci - scenariusze zajęć wok

Praca zbiorowa

Laureaci (I Ogólnopolski Konkurs na Scenariusz Zajęć Wiedzy o Kulturze)

Wydanie I (2004)
Format B-5
Objętość 96 str.
ISBN 83-920378-0-4
Cena: egzemplarz bezpłatny

Książka zawiera scenariusze siedmiu autorów, które zostały nagrodzone na tym konkursie. Pozostałe scenariusze zakwalifikowane przez jury do druku, zostały opublikowane w książce Nauczyciele - nauczycielom.

 "Dialog poprzez wieki czyli o funkcjach sztuki" - praca Małgorzaty Borudzińskiej-Frąk i Beaty Olczykowskiej z Radomia, laureatek I nagrody - pobierz

Poradnik metodyczny - rozkład materiału

temat

liczba godzin

Autoportret kulturalny

(warsztaty dyskusyjne - 2 godz.)
Autoprezentacja zainteresowań uczniów i ich dotychczasowych dokonań w zakresie zadań artystycznych (w szkole podstawowej i gimnazjum); zdobycie orientacji na temat poziomu dotychczasowej wiedzy i zainteresowań uczniów danej klasy (zob. też Warsztat nr 10)

Czym jest kultura?

(1 godz.)
Różnorodność definicji i odmian kultury; znaczenie kultury jako fundamentu życia społecznego i rozwoju jednostki; ustalenie własnego rozumienia kultury.

Czy ten znak coś znaczy?

(warsztaty - 1 godz.)
Krótkie omówienie systemów symboli; Warsztat nr 1 lub teatrzyk pantomimiczny (sceny mimiczno-ruchowe jako teatr znaków), sceny nawiązujące do teatru dell'arte, turniej rybałtów czy "żywy obraz": np. prehistoryczny czarownik.

Prehistoria i starożytność

(2 godz.)
Wstępne omówienie okresu przedhistorycznego; kręgi kulturowe starożytności; śródziemnomorski krąg kulturowy jako fundament kultury europejskiej; rosnące fale zainteresowań antykiem w renesansie, klasycyzmie i XX w. (neoklasycyzm).

Średniowiecze

(1 godz.)
Ogólna charakterystyka epoki; wysłuchanie chorału gregoriańskiego, Bogurodzicy, Gaude, mater Polonia, obejrzenie zabytków (lub fotografii, reprodukcji dzieł) sztuki romańskiej i gotyku, dyskusja nad rolą sztuki w średniowieczu i odbiorze dzieł średniowiecznych dzisiaj.

Światło i mrok

(warsztaty - 1 godz.)
Warsztat nr 13 (lub) 15, turniej trubadurów (piosenek miłosnych), czy rybałtów (jarmark), sceny z misterium wielkanocnego lub "żywy obraz": np. Zaprowadzenie chrześcijaństwa czy improwizowany obrzęd w świątyni Światowida z wykorzystaniem "magicznego motywu" pieśni Oj, chmielu, chmielu.

Sztuka renesansu

(1 godz.)
Początki ery nowożytnej: główne idee renesansu i czołowi twórcy tej epoki; odrodzenie zapomnianego piękna antyku - ciągłość tradycji kulturowej; początki cywilizacji druku i jej znaczenie w historii Europy.

Warsztat renesansowy

(1 godz.)
Warsztat nr 3 lub obejrzenie fragmentów filmu (wideo) Królowa Bona i dyskusja o polskim renesansie (ćwiczenia z podręcznika) lub wywiad: klasowa "wiwisekcja" wybranej postaci doby renesansu.

Bogactwa baroku

(1 godz.)
Omówienie epoki i charakterystyka jej sztuki; wysłuchanie utworów Bacha (np. Toccata i fuga d-moll) i Haendla (np. Alleluja z oratorium Mesjasz), obejrzenie reprodukcji obrazów Rembrandta, Rubensa i innych twórców, zdjęć Wersalu, Wilanowa (lub wycieczka do Wilanowa), krótkich fragmentów sztuk Moliera (nagrania wideo teatru telewizji) -prezentacja przykładów sztuki w zależności od możliwości szkoły.

Klasyczna uroda klasycyzmu

(1 godz.)
Kolejne, w historii Europy, nawiązania do śródziemnomorskiego antyku - rola tradycji; główne cechy klasycyzmu w odniesieniu do idei oświecenia; przykłady dzieł (w tym: architektura Warszawy); pojęcie "klasyczności".

Sztuka na tronie

(1 godz.)
Bunt romantyzmu, poczucie wolności i tożsamości narodowej, zwrot ku korzeniom, uprzywilejowana pozycja sztuki i artysty - omówienie i dyskusja klasowa.

Magia Chopina

(warsztaty - 1 godz.)
Warsztat nr 8 i Chopin w poezji (s. 97 podręcznika) lub płytowy koncert muzyki Chopina i klasowa "wiwisekcja" postaci: wywiad z Chopinem.

Nowość i przyspieszenie

(1 godz.)
Sztuka XX wieku - główne cechy odróżniające ją od poprzednich epok, nadwartościowanie awangardy, niezwykłe zróżnicowanie kierunków, stylów i eksperymentów, rozwój technologii i nowe znaczenia kultury popularnej.

Sztuka i media

(warsztaty - 1  godz.)
Warsztat nr 14 (lub) 11 lub też "burza mózgów" czy dyskusja panelowa na temat wzorców kreowanych przez kulturę masową i reklamę oraz ich wpływie na postawę życiową współczesnego człowieka lub też turniej prezenterów telewizyjnych.

Funkcje sztuki

(2 godz.)
Omówienie (wraz z poznaniem przykładów) głównych funkcji sztuki (ewentualnie: wspólne rozwiązywania ćwiczeń z podręcznika - tabele s. 84-86).

Dzieło sztuki

(1 godz.)
Pojęcie, funkcja, forma i treść - omówienie wraz z przykładami.

Sztuka definicji

(warsztaty - 1 godz.)
Metodą "Co dwie głowy, to nie jedna" - zespołowe budowanie podstawowych pojęć związanych ze sztuką i kulturą (np. "dzieło", "funkcje sztuki", "dobra kultury" itd.).

Sztuka oceny

(1 godz.)
Interpretacja i ocena dzieł sztuki, wspólne opracowywanie recenzji.

Świadomość odbiorcy

(warsztaty - 1 godz.)
Warsztat nr 9 (lub) 14, konkurs na recenzję, konkurs prezenterów aukcyjnych.

Między dziedzinami

(1 godz.)
Przegląd (z przykładami) związków i zależności między poszczególnymi dziedzinami sztuki; osobne omówienie propozycji "sztuki totalnej": od starożytności, poprzez romantyczną syntezę sztuk, secesję po elektroniczną współczesność.

Razem czy osobno?

(warsztaty - 1 godz.)
Warsztat nr 6 lub turniej rybałtów (kilkuminutowe występy "człowieka-orkiestry" - klasa ocenia pomysł występów i poziom wykonania; cel rybałta - rozbawienie publiczności różnorodnymi środkami wykonawczymi).

Nasze korzenie

(1 godz.)
Rola tradycji w kulturze; tradycja i przemiany; poczucie tożsamości narodowej; symbole tożsamości; globalizacja a odrębność kultur narodowych.

Ochrona zabytków i "miejsc świętych"

(1 godz.)
Znaczenie zabytków i "miejsc świętych" dla kultury i tożsamości narodowej, Lista Dziedzictwa UNESCO, prezentacja materiału ikonograficznego związanego z zabytkami i Listą UNESCO.

Spotkania ze sztuką

(warsztaty - 1 godz.)
Zajęcia czynnego uczestnictwa w kulturze: plener malarski, zespołowe muzykowanie, działania parateatralne, prace rzeźbiarskie, prace przygotowawcze np. szkolnej "Izby regionalnej" itp.

Prawo autorskie i promocja kultury

(1 godz.)
Omówienie ogólnej idei prawa autorskiego i konieczności ochrony dóbr twórczych - w kontekście upowszechniania kultury: poszanowanie własności intelektualnej.

Sytuacja kultury w Polsce

(1 godz.)
Dyskusja klasowa w oparciu o Oświadczenie Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych oraz w oparciu o obserwacje uczniów.

"Jak Cię widzą..."

(1 godz.)
Dyskusja klasowa na temat kultury osobistej i jej wpływu na kontakty międzyludzkie.

Źródła  informacji

(warsztaty - 1 godz.)
Sztuka poszukiwania informacji z różnych źródeł: biblioteka, płytoteka, archiwum, Internet; zajęcia w pracowni komputerowej lub w zbiornicy książek czy dokumentów; przeprowadzanie (i nagrywanie) wywiadów.

Spotkania ze sztuką

(warsztaty - 2 godz.)
Udział klasy w koncercie, spektaklu teatralnym, wycieczce do muzeum lub na wystawę - bądź też zajęcia czynnego uczestnictwa w kulturze (np. przygotowanie miniprzedstawienia, jasełek lub jak wyżej: warsztaty Spotkania ze sztuką).

Wiem, czy nie wiem?

(1 godz.)
Test podsumowujący wiedzę o kulturze nabytą w rocznym kursie kształcenia w zakresie podstawowym.

Kultura w szkole

(1 godz.)
Podsumowanie testu oraz rozmowa na temat wiedzy o kulturze oferowanej przez inne przedmioty szkolne (zwłaszcza język polski, języki obce i historię).
 

 

Tablice kultury - jedyna w Polsce publikacja tego typu

Małgorzata Chmielewska, Adam Margański

Tablice kultury

Wydanie II rozszerzone (2004)
Format B-5
Objętość 64 str.
ISBN 83-920378-1-2
Cena 6,50 zł (z VAT) przy zamówieniach zbiorowych w naszym Dziale sprzedaży
Nauczyciele pracujący z naszym podręcznikiem - otrzymują bezpłatnie

Tablice kultury Małgorzaty Chmielewskiej i Adama  Margańskiego, w układzie chronologicznym ujmują najważniejsze wydarzenia i czołowych twórców w dziejach: literatury i teatru, muzyki i tańca oraz sztuk plastycznych i filmu od starożytności do konca XX wieku w Polsce i na świecie. Mogą być przydatne uczniom nie tylko w lekcjach wiedzy o kulturze, ale także w przygotowaniach do matury z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie.

    Jedna z księgarni internetowych napisała w swojej ofercie:
"Ten pomysł od lat leżał na ulicy i nikt do tej pory nie chciał go podnieść: tablice kultury. Wszystkim wiadomo, jak pomocne mogą być przy wszelakich okazjach (nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym) różnego rodzaju tablice poglądowe, w skrócie przedstawiające najważniejsze fakty i zestawienia, a to: matematyczne, fizyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne etc. Wreszcie ukazały się po raz pierwszy także Tablice  kultury autorstwa Małgorzaty Chmielewskiej i Adama Margańskiego. Ujmują one w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia w dziejach cywilizacji ludzkiej (...). Warto tę książeczkę mieć pod ręką nie tylko przy rozwiązywaniu krzyżówek..."

Przykład - pobierz

Scenariusze zajęć wok

Prezentujemy tu niektóre scenariusze nadesłane na I Ogólnopolski Konkurs na Scenariusz Zajęć Wiedzy o Kulturze ogłoszony przez Wydawnictwo Polskie w Wołominie pod patronatem Ministra Kultury.

Plon tego konkursu opublikowaliśmy w książkach:

  • Laureaci, Wołomin 2004 (str. 96)
  • Nauczyciele - nauczycielom, Wołomin 2004, (str. 320),

które są dostępne w bezpłatnych pakietach dla nauczycieli pracujących z programem i podręcznikiem naszego wydawnictwa.

    

Przykładowe scenariusze zajęć wiedzy o kulturze do pobrania:

Dialog poprzez wieki czyli o funkcjach sztuki - pobierz

W kręgu różnych tekstów kultury - pobierz

Reklama jako sztuka perswazji - pobierz

Hip−hop czyli granie, malowanie, rymowanie - pobierz

Są kultury i „kulturzyska”… - pobierz

Ciało ludzkie − tekst kultury - pobierz

„Rodzaj błękitu” – czyli Wasyl Kandyński i Miles Davis - pobierz

Wybory Miss i Mistera kultury osobistej - pobierz

Kultura osobista - pobierz

Podkategorie

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour